Esteu aquí

Inscripcions nous alumnes 2021/2022

Per tal de facilitar el procés d’inscripció, us comentem alguns detalls a tenir en compte per omplir les diferents seccions del formulari:

  • Cada família ha de tenir com a mínim un adult amb la fitxa completa (serà el soci de l'entitat). 
  • Tots els menors han de tenir una fitxa amb les seves dades (nom, data naixement...). A la fitxa del menor cal omplir també el correu electrònic i els telèfons (recomanem posar els de l'adult responsable).
  • Pot haver-hi més d'una fitxa de menor per un adult. 

D'aquesta manera, el soci o sòcia de l'entitat serà una persona adulta i els menors seran usuaris. Si una família té un menor com a usuari, caldrà omplir dues fitxes, una per al menor i l'altra per a  l'adult. Si hi ha més d'un menor, caldrà omplir tantes fitxes com a menors usuaris hi hagi i una fitxa amb l'adult que serà el soci responsable d'aquells menors.

 

Secció Dades de pagament 

Els adults han de posar el seu número de compte.

Els menors han de posar el titular i el número de compte de la personaque pagarà la quota.

 

Secció Activitat

 Tipologia de soci:

  1. Alumne menor d'edat (sense quota anual). Tots els menors que estiguin apuntats a algun dels grups de l'Esbart (inclou juvenils encara que ja hagin fet els 18). Tot i no tenir quota anual de soci pagaran les quotes mensuals de l'activitat que facin (cal la fitxa completa).
  2. Soci amb activitat (90€ anuals). Adults que estiguin apuntats a algun grup i/o adults que tinguin algun menor a la família apuntat a algun grup.
  3. Soci sense activitat (45€ anuals). Adults que no estiguin apuntats a cap grup.

 

 Preus Andança:

Grups de P3, P4, P5 i 1r (una hora setmanals): 90€ al juliol en concepte de quota de soci/sòcia i 10,40€ al setembre i 26€ mensuals d'octubre a juny.

2n, 3r i 4t (una hora i mitja setmanals): 90€ al juliol en concepte de quota de soci/sòcia i 13,60€ al setembre i 34€ mensuals d'octubre a juny.

5è, 6è, ESO i Juvenils (tres hores setmanals): 90€ al juliol en concepte de quota de soci/sòcia i 17,80€ al setembre i 44,5€ mensuals d'octubre a juny.

Mèdiums i Sèniors (una hora i mitja setmanals): 90€ al juliol en concepte de quota de soci/sòcia i 12,80€ al setembre i 32€ mensuals d'octubre a juny.

 

Per realitzar la inscripció seguiu el següent enllaç.

Formulari d'inscripció

 

 Normativa d’inscripcions:

  • No es poden reservar places.
  • Les places s’atorgaran en estricte ordre d’inscripció.
  • Un cop rebem la inscripció, confirmarem la plaça i passarem el rebut de la quota de soci/sòcia.
  • Si un grup s’omple, s’obrirà una llista d’espera i s’anirà informant amles persones que vagin conformant aquesta llista. Si mai hi hagués una baixa d’aquest grup, s’aniria avisant a les persones de la llista d’espera, en el mateix ordre d’inscripció, per anar cobrint les possibles baixes.

 

Per a qualsevol pregunta, no dubteu a plantejar-la a través d’aquest correu: andanca@esbartsantcugat.cat